Burgwall Bergzow

Vermuteter Burgwall


Südostrand, Christian Grabowski 2014

Blick vom Wall Richtung Osten, Christian Grabowski 2014

Kernfläche am Südrand (Richtung Norden), Christian Grabowski 2014

Östlicher Randbereich zur Niederung, Christian Grabowski 2014